Samostatne stojace domy

Štandardy - Samostatne stojace domy

OKNÁ A VSTUPNÉ VCHODOVÉ DVERE

 • Viacero typov okien a zasklených stien
 • Výplňové konštrukcie zasklené izolačným dvojsklom s výplňou z číreho skla k = 1.1 Wm2K-1
 • Typ: pevné, otváravé, otváravo-sklopné
 • Druh: plastové, 5 komorové
 • Súčiniteľ prechodu tepla: STN 730540
 • Index zvukového útlmu: STN 730532
 • Parapety exteriérové: poplastovaný plech
 • Parapety interiérové: plastové

VSTUPNÁ HALA A PREDSIEŇ

 • Steny a strop: 2 vrstvová vápenno-cementová omietka, jemná
 • Elektrorozvody: osadené vypínače a zásuvky
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla pre svietidlo/svietidlá
 • Domáci telefón - audio-vrátnik

IZBY

 • Steny a strop: 2 vrstvová vápenno-cementová omietka, jemná
 • Elektrorozvody: osadené vypínače a zásuvky
 • Príprava na osvetlenie

KUCHYŇA

 • Steny a strop: 2 vrstvová vápenno-cementová omietka, jemná
 • Vývod teplej a studenej vody pre drez
 • Vývod studenej vody pre umývačku riadu
 • Plynová prípojka
 • Elektrická zásuvka pre umývačku riadu
 • Elektrické zásuvky na spotrebiče
 • Príprava na montáž digestora
 • Príprava na osvetlenie

KÚPEĽŇA

 • Elektrorozvody: osadené vypínače a zásuvky
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla pre svietidlo/príprava pre svietidlá
 • Vývod vody pre pračku (studená voda)
 • Príprava na odpady pre sanitu
 • Prípojky teplej, studenej, úžitkovej vody

WC

 • Steny: 2 vrstvová vápenno-cementová omietka, jemná
 • Príprava na osvetlenie: ukončenie kábla pre svietidlo/svietidlá
 • Príprava na odvetrávanie cez ventilátor (na časový spínač)

BALKÓN / TERASA / LOGGIA

 • Balkónové dvere: plastové
 • Povrch: betónová dlažba uložená do lôžka resp. na terčíky
 • Elektrické rozvody do vonkajšieho prostredia: na každom balkóne, terase a loggii a pri vstupe

GARÁŽ

 • Garážové zateplené sekčné vráta opatrené motorom s diaľkovým ovládaním otvárania
 • Vráta vysúvateľné pod strop garáže
 • 2 vrstvová vápenno-cementová omietka, jemná

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV V INTERIÉRI

 • Dvojvrstvová vápenno-cementová omietka, jemná vo všetkých interiérových priestoroch na úpravu stien a stropov

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STIEN A STROPOV V EXTERIÉRI

 • Tenkovrstvá resp. štrukturovaná ušľachtilá silikátová omietka na vonkajšie povrchy kontaktného zatepľovacieho systému v odtieňoch podľa farebného riešenia

ZÁHRADA

 • Balkónové dvere: plastové
 • Typ podlahy: betónová dlažba uložená do lôžka
 • Elektrické rozvody a príprava pre osvetlenie do vonkajšieho prostredia: na každom balkóne, terase a loggii

Technologické zariadenia domov

VYKUROVANIE, PRÍPRAVA TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY

 • Každý dom má vlastný plynový kondenzačný kotol
 • Vykurovanie izieb je zabezpečené podlahovým vykurovaním s predprípravou na vykurovacie telesá, v kúpeľni s rebríkovým radiátorom
 • Komínové telesá

ELEKTROINŠTALÁCIA

 • Meranie spotreby je zabezpečené elektromerom
 • Svietidlá: (ukončenie kábla pre svietidlá, predpríprava pre osvetlenie)
 • Zásuvkové a svetelné okruhy vrátane zásuviek a spínačov bez dodávky svietidiel
 • Predpríprava pre elektrospotrebiče (chladničku, práčku, digestor, sporák)
 • Predpríprava na svietidlá na terase a exteriérová zásuvka pri vstupe

VZDUCHOTECHNIKA

 • Predpríprava vzduchotechnického napojenia kuchynského digestora
 • Predpríprava pre nútené vetranie toalety axiálnym ventilátorom s dobehom

INTELIGENTNÉ ROZVODY PRE DÁTOVÉ OKRUHY

 • Prípojka pre televízny a rádiový terestriálny signál Internetová prípojka

SYSTÉM NA ZACHYTÁVANIE DAŽĎOVEJ VODY

 • Dom je vybavený systémom na zachytávanie dažďovej vody

Stavebno-technické riešenie stavby

VÝKOPY

 • Stavebné jamy jednotlivých objektov hĺbené vo svahovitom teréne
 • Výkopy hĺbené stavebnými mechanizmami
 • Zabezpečenie stien výkopu pažením alt.svahovaním

KONŠTRUKCIE

 • Základové konštrukcie objektov tvoria železobetónové základové pásy C16/20 s monolitickou doskou hr. 150mm C20/25
 • Zvislé nosné konštrukcie tvoria nosné tehlové murivo hr. 250 mm resp. železobetónové steny a železobetónové stĺpy. Steny a stĺpy v 1.PP sú zo železobetónu triedy C25/30
 • Vodorovné nosné konštrukcie sú tvorené železobetónovými stropnými doskami hrúbky 150-200mm z betónu triedy C20/25

STRECHA

 • Klasická jednoplášťová plochá strecha
 • Tepelnoizolačnú vrstvu plochej strechy tvorí expandovaný polystyrén
 • Fóliová hydroizolácia ako hlavná hydroizolačná vrstva
 • Štrk ako ochranná a priťažovacia vrstva

PRIEČKY A DELIACE KONŠTRUKCIE

 • Priestory sú delené pomocou murovaných priečok z keramických tvárnic POROTHERM 14 cm

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

 • Obvodový plášť objektov pozostáva z nosného tehlového muriva hr. 250 mm a z vonkajšej strany s aplikáciou kontaktného zatepľovacieho systému
 • Tepelná izolácia na báze expandovaného polystyrénu hrúbky 150 mm
 • Základové pásy sú po obvode zateplené extrudovaným polystyrénom hrúbku 100 mm

HYDROIZOLÁCIE

 • Izolácia objektov proti zemnej vlhkosti a radónu tvorená hydroizoláciou z PVC fólie
 • Hlavný hydroizolačný systém strešného plášťa plochej strechy a terás tvorí hydroizolácia z PVC fólie

TEPELNÉ A AKUSTICKÉ IZOLÁCIE

 • Železobetónové stĺpy a steny 1.PP zateplené celoplošne po oboch stranách tepelnou izoláciou z extrudovaného polystyrénu 100 mm (v zemi)
 • Ostatné podlažia so zateplením obvodových stien kontaktným zatepľovacím systémom z expandovaného polystyrénu hrúbky 150mm
 • Tepelná izolácia strešného plášťa tvorená doskami z expandovaného polystyrénu hrúbky 2x100 mm

PODLAHY

 • Podlahy v dome budú prevedené po cementový poter zohľadňujúci hrúbku finálnej nášľapnej vrstvy s vyrovnaním v hrúbke do 10 mm.

OCHRANA PROTI KORÓZII

 • Všetky exteriérové aj interiérové oceľové prvky budú chránené proti korózii náterom

KLAMPIARSKÉ VÝROBKY

 • Klampiarske výrobky zahŕňajú oplechovania atík striech a ukončenia balkónových dosiek. Materiál pre zhotovenie klampiarskych prvkov je poplastovaný plech