Rodinný dom APohľad východnýPohľad južný

 Pôdorys 1. NP